03 - 6275 4070 makexmalaysia@gmail.com

MakeX Challenge: 「Intelligent Innovator」

MakeX Challenge is a confrontational competition for young people between 11 to 18 years old, and its theme of 2020 - 2021 season is Intelligent Innovator.

The diversified task setting of the intelligent innovator competition will catalyze more abundant robot construction schemes, and test the teenagers's mechanical knowledge, logical thinking, calm analysis of the situation, rapid decision making and other abilities.

E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_Transparent_WEB.png
6
3
4
26
20

MakeX Challenge 2021 (Online - Malaysia Region)

challengeonlinetimeline2021

Selaras dengan Standard Operating Procedure (SOP) Pembukaan Sektor Sukan dan Rekreasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Majlis Keselamatan Negara (MKN), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Garis Panduan Pelaksanaan Sukan dan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, segala program atau aktiviti berbentuk kokurikulum hanya boleh dijalankan secara dalam talian.

Justeru itu, format baharu bagi MakeX Challenge bagi Malaysia mengambil langkah berbeza daripada format secara bersemuka. Berikut adalah perincian format bagi MakeX Challenge (Online):

JadualChallenge2021
AgeRed

UMUR
13 - 17 tahun (Sekolah Menengah)

ContestantRed

PASUKAN
1 - 5 murid
1 - 2 mentor

MentorRed

SYARAT
Perisian: mBlock
Perkakasan: Tiada had atau Challenge Kit

Format Pertandingan Kebangsaan

Konsep pertandingan adalah berasaskan inovasi robotik berteraskan tema “Future City” di mana murid mesti menggabungkan dua daripada tiga elemen utama iaitu ‘manusia, haiwan atau benda’. Markah tambahan akan diberikan bagi murid yang berjaya mengaplikasikan kepintaran buatan atau ‘artificial intellegence’ seperti mengenalpasti objek, warna dan lain-lain serta menggabungkan ketiga-tiga elemen.

Dalam projek ini, murid dikehendaki:

  • Prototaip Projek (hasil akhir)
  • Pengaturcaraan Projek (mesti disertakan)
  • Lakaran pelan projek: Dalam bentuk model 3D atau lukisan kejuruteraan (format digital sahaja)
  • Dokumentasi Kejuruteraan Projek (Merangkumi carta Gantt, ‘case study’, pelan projek, pengagihan tugasan, dll – akan dibentangkan semasa bengkel atas talian)
  • Persembahan projek di dalam bentuk Google Site dan video

Prototaip Projek

Peserta mestilah menghasilkan sebuah prototaip projek dan berfungsi seperti yang dirancang. Tiada had perkakasan dalam pembinaan prototaip, digalakkan menggunakan pelbagai jenis sensor dan mengaplikasikan kepintaran buatan di dalam prototaip tersebut.

Dokumentasi Kejuruteraan

Dihasilkan dengan menggunakan BAHASA INGGERIS dan merangkumi:

  • Introduction, Team project, Gantt Chart, Engineering Drawing, Project Concept & Research, Daily Progress/Journal, Final Prototype, Link to Google Site, Conclusion
launcherprototaip

Persembahan Projek

Dihasilkan atas talian iaitu melalui Google Site. (BAHASA INGGERIS)

  • Team profile (Project Leader, Programmer, Designer, Web Developer, Media), Timeline (Gantt Chart), Project Concept, Engineering Drawing

Antara contoh sebagai rujukan murid-murid boleh layari laman sesawang berikut:

Serta penghasilan video bagi menunjukkan hasil akhir projek yang telah diprogramkan sebagai bukti keberkesanan penghasilan projek dalam BAHASA INGGERIS. Video tersebut boleh dimuat naik ke Youtube.

Lakaran Pelan Projek

Mestilah dihasilkan secara digital, lakaran tangan adalah tidak dibenarkan. Murid akan didedahkan dengan pilihan perisian atau apa saja kaedah yang bersesuaian. Lakaran mestilah dihasilkan dalam bentuk standard format Lukisan Kejuruteraan atau model 3D.

Blangkasito Engineering Notebook

Contoh Lukisan Kejuruteraan menggunakan perisian AutoCad oleh murid dari SMK Seri Aman, Kota Tinggi

3D Model 2
3D Model 1

Contoh Model 3D menggunakan perisian Blender oleh murid dari Maktab Sabah, Kota Kinabalu

http://makex.my/wp-content/uploads/2020/02/cropped-header-logo-1.png

Muat Turun Dokumen Pertandingan

Muat turun dokumen untuk rujukan dan tujuan cetakan bagi memudahkan peserta. Format pertandingan secara bersemuka tidak disertakan.

TBSB
TELAGA JAZARI TJ-02
TBEDU
MAKEXMAKEBLOCK
Logo-CRYSTAL-1
DSC_6391-min

Looking for a new challenge?

Join us in this competition and stand a chance in representing Malaysia to MakeX World Championship.